Choroby egzotyczne, którym można zapobiegać poprzez szczepienia ochronne

Podróże międzynarodowe wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zdrowotnym, zwłaszcza w przypadku wyjazdów do regionów tropikalnych i krajów, w których panują złe warunki sanitarne.

Zalecane szczepienia przed podróżą

Zalecane szczepienia przed podróżą

Wskazania do szczepień w związku z wykonywaną pracą

Jedynym obowiązkowym szczepieniem pracowniczym jest szczepienie przeciwko HBV u osób wykonujących zawód medyczny narażonych na zakażenie HBV…

Szczepienia obowiązkowe i zalecane przed wyjazdem do różnych krajów świata

Szczepienia obowiązkowe i zalecane przed wyjazdem do różnych krajów świata

Medycyna podróży w Polsce i na świecie

Narastający w ciągu ostatnich lat międzynarodowy ruch turystyczny pociągnął za sobą powstanie i rozwój medycyny podróży, nowej dyscypliny o interdyscyplinarnym charakterze. Jej przedmiotem jest zdrowie osób podróżujących, a w szczególności profilaktyka zdrowotna u podróżnych udających się do krajów tropikalnych i rozwijających się.

Przygotowanie do podróży: konsultacja lekarska

Indywidualna ocena ryzyka podróży jest podstawą prawidłowo przeprowadzonej konsultacji przed wyjazdem.

Przygotowanie do podróży: apteczka podróżnika

Skład apteczki należy dostosować do potrzeb zdrowotnych podróżnego, charakteru wyjazdu, jego długości i rejonu docelowego.

Przygotowanie do podróży: zasady bezpiecznej podróży

Edukacja pacjenta w zakresie metod nieswoistej profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych jest ważnym elementem konsultacji z zakresu medycyny podróży przed wyjazdem do krajów rozwijających się i tropikalnych.

Obowiązkowe szczepienia przed podróżą

Szczepienie przeciwko żółtej gorączce, jako obecnie jedynym szczepieniem obowiązkowym dla podróżnych, wymaganym na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (z j. ang. International Health Regulations – IHR) WHO z 2005 r.

Szczepienia pracownicze osób pracujących w Polsce

W Polsce wskazania do szczepień ochronnych, wymaganych u osób wykonujących określone rodzaje pracy zawodowej reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U.2012 nr 0 poz.40).

Szczepienia pracownicze u osób pracujących za granicą

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności