V Konferencja "Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad noworodkiem" (29 luty 2020, Warszawa)
Typ:V Konferencja "Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad noworodkiem" (29 luty 2020, Warszawa)
Data:2020-02-29 2020-02-29
Miasto:Warszawa
Adres:Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, ul. Karowa 2 00-315
www:http://opiekanadnoworodkiem.pl
Organizator:Medius Sp. z o.o.
Adres organizatora:ul. Powstańców Śląskich 26A
Informacje dodatkowe:

Szanowni Państwo,
gorąco zapraszamy do udziału w V edycji konferencji "Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad noworodkiem".

Organizacja tego spotkania jest kontynuacją wieloletniej inicjatywy edukacyjnej na rzecz pielęgniarek neonatologicznych i położnych. Konferencja odbędzie się w Warszawie, 29 lutego 2020 roku. Będziemy tak, jak w latach poprzednich omawiać zagadnienia istotne dla Waszej pracy z noworodkami. Program konferencji został opracowany w oparciu o informacje otrzymywane z wielu Oddziałów Noworodkowych zgłaszających zainteresowanie i potrzebę omówienia tych zagadnień.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM. Organizatorem konferencji jest firma Medius.


Dr hab. n. med. Renata Bokiniec
Prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka