Empatia ma kluczowe znaczenie w relacjach lekarza z pacjentem

autor: PAP

Pacjenci najczęściej zarzucają lekarzom brak empatii, tymczasem ma ona kluczowe znaczenie w relacjach chorego z lekarzem – powiedział w środę rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong.

Większość tzw. rewelacji na temat szczepień to tylko MITY

autor: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Wysiłki wkładane w obalenie nieprawdziwych twierdzeń utwierdzają ludzi w przekonaniu,że są one prawdziwe. ​Efekt jest tym mocniejszy, im bardziej racjonalnych argumentów używamy

Bezpieczeństwo szczepionek – ważne są fakty

autor: Iwona Paradowska-Stankiewicz, Ewa Augustynowicz

Wytwórców szczepionek obowiązują wewnętrzne systemy kontroli bezpieczeństwa i jakości oraz częste audyty instytucji zewnętrznych. W odróżnieniu od pozostałych leków, przed wprowadzeniem na rynek każda seria szczepionki jest dodatkowo poddawana badaniom jakościowym przez niezależne od producenta państwowe laboratorium kontroli jakości leków OMCL.

Niepożądany odczyn poszczepienny, czyli jak oddzielić fakt medialny od prawdy

autor: Iwona Paradowska-Stankiewicz

Wstępna analiza zgłoszeń NOP pozwala stwierdzić, że wzrost liczby zgłoszeń wynika z obserwowanej poprawy działania systemu nadzoru nad NOP-ami, a nie ze wzrostu odczynowości szczepionek. I to jest dobra wiadomość

Substancje pomocnicze w szczepionkach

autor: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

W skład szczepionek mogą wchodzić antygeny, substancje pomocnicze i substancje występujące w ilościach śladowych będące pozostałościami po procesie produkcyjnym.

Fakty są niepodważalne… po prostu się szczepmy

autor: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Polacy mają wysoką świadomość skuteczności szczepień jako sposobu zwalczania chorób zakaźnych. W zdecydowanej większości również szczepią swoje dzieci, co ilustrują najwyższe w Europie poziomy stanu zaszczepienia populacji objętej szczepieniami obowiązkowymi (95–99%).

Rtęć, aluminium, formaldehyd, czyli cała prawda o tym, co znajduje się w szczepionkach

autor: Ewa Augustynowicz

W naszym kraju tiomersal występuje praktycznie w składzie jednej szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi lub jej odpowiedniku bez składnika krztuścowego. Ponieważ ta szczepionka jest w użyciu od ponad pięćdziesięciu lat i podano już miliony dawek, możemy więc bez wątpienia stwierdzić, że ta substancja ani nie jest dla organizmu szkodliwa, ani nie kumuluje się w nim powodując jakieś spustoszenia.

Jak rozmawiać z pacjentem na temat szczepienia przeciwko grypie?

autor: redakcja esculap.com

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z praktycznym poradnikiem dla lekarzy "Jak skutecznie rekomendować szczepienia przeciw grypie pacjentom z grup ryzyka?" (link na tytule do pliku pdf). W jego przygotowaniu brali udział eksperci: Prof. Adam Antczak z Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Dr Tomasz Sobierajski z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Choroby cywilizacyjne XXI wieku – profilaktyka, leczenie, edukacja

autor: Elżbieta Gwiazda

Jednym z podstawowych wyzwań medycyny XXI wieku są choroby przewlekłe, w tym tzw. schorzenia cywilizacyjne. Należą do nich m.in. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe. Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną przedwczesnych zgonów w krajach wysoko rozwiniętych oraz przyczyniają się istotnie do niezdolności do pracy i powodują narastanie kosztów opieki zdrowotnej...

Jak zmniejszyć ryzyko związane z zakażeniem wirusem grypy kobiet ciężarnych?

autor: Redakcja esculap.pl

Ekspozycja na wirusa grypy jest stosunkowo częsta - dotyczy ona 5-20% populacji ogólnej, z czego ok. 11% to kobiety ciężarne. Jak wskazują dane historyczne, w czasie XX-wiecznych epidemii grypy kobiety ciężarne były narażone na znacznie wyższą chorobowość i śmiertelność niż populacja ogólna. Na przykład w czasie epidemii z 1918 i 1957 roku śmiertelność w grupie ciężarnych spowodowana grypą i zapaleniem płuc była 2-3-krotnie wyższa niż w populacji kobiet nieciężarnych i stanowiła wiodącą przyczynę zgonów w tej grupie pacjentek.