Mit: Ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych w czasie pobytu w krajach rozwijających się jest bardzo małe

 

2015-05-19

Jak wykazują badania, u ponad połowy podróżujących do krajów rozwijających się

Mit: Do lekarza po poradę wystarczy udać się na tydzień przed planowanym wyjazdem

 

2015-05-19

Porada lekarska przed podróżą powinna odbyć się najlepiej na 6–8 tygodni przed planowanym wyjazdem

Mit: Dla własnego bezpieczeństwa zawsze warto wykupić przed wyjazdem odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne

 

2015-05-19

Niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa turysty

Mit: Koszty wykonania szczepień ochronnych przed podróżą ponosi osoba wyjeżdżająca

 

2015-05-19

Zagadnienie to reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych...

Mit: Dzieci i osoby starsze są tak samo narażeni na choroby w czasie podróży jak pozostali wyjeżdżający

 

2015-05-19

Dzieci i osoby starsze oraz chorzy przewlekle są obciążeni większym ryzykiem ...

Mit: Ciąża i karmienie piersią stanowią przeciwwskazanie do podania niektórych szczepionek i należy te fakty obowiązkowo zgłosić lekarzowi w czasie wizyty.

 

2015-05-19

Ciąża i karmienie piersią stanowią przeciwwskazanie...

Mit: Szczepienia ochronne są wystarczającym zabezpieczeniem przed kłopotami zdrowotnymi w czasie podróży.

 

2015-05-18

Fakt poddania się szczepieniom ochronnym nie zwalnia wyjeżdżającego ...

Mit: Szczepionki przed wyjazdem można łączyć ze sobą.

 

2015-05-18

Większość szczepionek może być podawana jednoczasowo w różne miejsca ciała ...

Mit: Niektóre szczepionki dają uodpornienie już po przyjęciu pojedynczej dawki.

 

2015-05-18

Uodpornienie po podaniu pojedynczej dawki możliwe jest w przypadku następujących szczepień:

Mit: Przed biegunką podróżnych może uchronić nas picie wyłącznie butelkowanych napojów oraz spożywanie gotowanych bądź pieczonych potraw.

 

2015-05-18

Podstawą profilaktyki biegunki podróżnych jest przestrzeganie zasady: