Szczepienie całkowicie płynną, sześciowalentną szczepionką DTaP-IPV-HB-PRP-T w populacji europejskiej

 

autor: Redakcja Esculap.com

2018-10-19

Szczepionki skojarzone są kluczowym elementem pediatrycznych programów szczepień i zapewniają ochronę przed szeregiem czynników zakaźnych, w tym błonicą, krztuścem, tężcem, polio, wirusowym zapaleniem wątroby typu B i Haemophilus influenzae typu b.

Szczepienie przeciwko krztuścowi personelu medycznego – kto szczepi się chętnie, a kto unika szczepienia? Doświadczenia amerykańskie

 

autor: Redakcja Esculap.com

2018-09-10

Epidemie krztuśca stosunkowo często pojawiają się w różnego rodzaju placówkach ochrony zdrowia. Ze względu na wysoką zakaźność Bordetella perussis, zaleca się podawanie pojedynczej dawki szczepionki Tdap wszystkim dorosłym, w tym kobietom ciężarnym w czasie każdej ciąży.

Szczepienia przeciwko krztuścowi i strategia kokonowa w 3 populacjach dorosłych mieszkańców Île-de-France

 

autor: redakcja Esculap.com

2018-08-08

Strategia kokonowa służy przerwaniu transmisji zakażenia przez stworzenie wokół osoby podatnej na zachorowanie bariery chroniącej przed zakażeniem w postaci otoczenia złożonego z osób czynnie uodpornionych (czyli zaszczepionych).

Osoby po pięćdziesiątce mogą stanowić rezerwuar Bordetella pertussis w populacji - badania francuskie

 

autor: Redakcja Esculap.com

2018-07-18

Na skutek intensywnego programu szczepień przeciwko krztuścowi rezerwuar Bordetella pertussis przesunął się z populacji dziecięcej na populację osób dorosłych. W konsekwencji, zapadalność na krztusiec w populacji małych dzieci znacznie zmniejszyła się.

Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące szczepień przeciwko błonicy

 

autor: Redakcja Esculap.com

2018-06-21

Wszystkie dzieci na całym świecie powinny być szczepione przeciwko błonicy. Mimo to, w ostatnim czasie w kilku krajach odnotowano ogniska epidemiczne błonicy, co świadczy o niedostatecznym poziomie wyszczepienia populacji w tych rejonach

Pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci. Rola szczepień

 

autor: Ilona Kopyta, Anna Dobrucka-Głowacka (Analiza Przypadków. Pediatria, nr 3/2017)

2018-06-08

U każdego dziecka z podejrzeniem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych należy pobrać do badania płyn mózgowo-rdzeniowy, wykonać szybkie testy lateksowe, posiew, badanie molekularne (PCR) oraz posiew krwi.

Szczepienia przeciwko grypie i krztuścowi w ciąży – aktualny stan wiedzy

 

autor: Redakcja Esculap.com

2018-05-18

Szczepionki przeciwko krztuścowi i grypie są stosowane od wielu lat, szczególnie w grupach podwyższonego ryzyka zakażenia i ciężkiego przebiegu tych chorób.

Szczepienie Tdap personelu medycznego - wyniki panelowego badania internetowego

 

autor: Redakcja Esculap.com

2018-04-12

Personel medyczny obarczony jest 1,7-krotnie wyższym ryzykiem zakażenia krztuścem niż osoby dorosłe z populacji ogólnej. Źródłem zakażenia mogą być nie tylko pacjenci, ale także inni pracownicy ochrony zdrowia i osoby odwiedzające chorych.

Przeciwko krztuścowi powinni szczepić się także dorośli

 

autor: Agnieszka Motyl

2018-03-29

Wygasanie odporności poszczepiennej podaje się jako jedną z przyczyn wciąż rosnącej liczby dorosłych chorujących na krztusiec

Skuteczność szczepienia w okresie ciąży w zapobieganiu krztuścowi u niemowląt

 

autor: Redakcja Esculap.com

2018-03-20

Krztusiec jest problemem pacjentów w każdym wieku, ale szczególnie groźny jest u niemowląt. W ostatnich latach zapadalność na tę chorobę stale rośnie. Za jedną z przyczyn uznaje się wygasanie odpowiedzi poszczepiennej po podaniu szczepionek DTaP zawierających acellularny komponent krztuścowy.