Zalecenia Globalnej Inicjatywy Przeciwkrztuścowej (GPI) w sprawie szczepień przeciwko krztuścowi

 

autor: Redakcja Esculap.com

2019-06-18

Krztusiec u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 5 lat jest chorobą zagrażającą życiu, a niemal 60% zgonów z powodu krztuśca obserwuje się wśród pacjentów z tej grupy wiekowej.

Bezpłatne szczepienia dorosłych przeciwko krztuścowi spowodowały siedmiokrotne zwiększenie poziomu wyszczepienia populacji w Australii

 

autor: Redakcja Esculap.com

2019-05-27

Krztusiec, choroba opisywana do niedawna jako jedna z chorób wieku dziecięcego, coraz częściej rozpoznawany jest u dorosłych. Zwiększenie zapadalności na krztusiec w starszych grupach wiekowych stanowi tak duży problem zdrowia publicznego, że coraz częściej mówi się o potrzebie prowadzenia szczepień w grupach osób dorosłych o podwyższonym ryzyku zakażenia.

Szczepienie przeciwko krztuścowi ciężarnych – bezpieczeństwo i kwestie związane z powtórnym podaniem Tdap

 

autor: Redakcja Esculap.com

2019-04-16

W 2012 roku Komitet Doradczy ds. Szczepień (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) amerykańskiego Centrum ds. Kontroli Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) zalecił podawanie szczepionki Tdap zawierającej toksoid tężca, zmniejszoną dawkę toksoidu błonicy i acellularną szczepionkę przeciwko krztuścowi wszystkim ciężarnym w celu ochrony noworodka przed zakażeniem krztuścem.

Długoterminowa ochrona po podaniu Tdap i Td – jak długo utrzymują się przeciwciała poszczepienne?

 

autor: Redakcja Esculap.com

2019-03-26

Powszechne stosowanie szczepionek przeciwko krztuścowi, błonicy i tężcowi doprowadziło do znacznego zmniejszenia zapadalności i śmiertelności z powodu tych chorób w grupie niemowląt i małych dzieci. Jednak ze względu na krótki okres odporności, jaki zapewniają te szczepienia, ryzyko krztuśca u dzieci zaszczepionych zwiększa się z wiekiem.

Kto ma największy wpływ na decyzję o poddaniu się szczepieniu przeciwko krztuścowi w czasie ciąży?

 

autor: Redakcja Esculap.com

2019-02-27

Nowa Zelandia to kraj, w którym od wielu lat obserwuje się stosunkowo wysoką zachorowalność na krztusiec. Na początku lat 2000 zapadalność na krztusiec w grupie niemowląt była niemal czterokrotnie wyższa niż w sąsiedniej Australii. W czasie ostatniej epidemii obserwowanej w latach 2011-2014 odnotowano ponad 600 hispitalizacji i trzy zgony niemowląt z powodu krztuśca. Ogólna zachorowalność na krztusiec w tym okresie wynosiła 12,9 przypadków na 100 tysięcy ludności.

Czy programy bezpłatnego szczepienia dorosłych przeciwko krztuścowi są skuteczne? – doświadczenia australijskie

 

autor: Redakcja Esculap.com

2019-01-28

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej doniesień dotyczących zakażeń pałeczką krztuśca w populacji osób dorosłych oraz potrzeby wprowadzenia szczepień osób obciążonych zwiększonym ryzykiem zachorowania.

Kaszel w przebiegu grypy i krztuśca

 

autor: Olga Orzechowska, Iwona Mazur (Analiza Przypadków. Pediatria, nr 4/2018)

2019-01-23

Leczenie kaszlu powinno opierać się głównie na etiologii.

Szczepienie ciężarnych przeciwko krztuścowi zmniejsza ryzyko zakażenia niemowląt – doświadczenia kolumbijskie

 

autor: Redakcja Esculap

2018-12-11

Szacuje się, że z powodu krztuśca umiera rocznie niemal 300 tysięcy dzieci, z których większość to niezaszczepione niemowlęta.

Jak zmniejszyć zapadalność na krztusiec w Europie - przykłady kliniczne i opinia ekspertów

 

autor: Redakcja Esculap

2018-11-23

Kaszel to jeden z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów objawów chorobowych. Jest to objaw niespecyficzny, towarzyszący wielu różnym jednostkom chorobowym, który może stwarzać duże wyzwanie diagnostyczne. Choć najbardziej typowym objawem krztuśca jest właśnie kaszel, choroba ta nie należy do chorób, o których myślimy w pierwszej kolejności w diagnostyce różnicowej.

Krztusiec – choroba, o której nie możemy zapomnieć

 

autor: Karolina Zioło

2018-11-06

Nie oznacza to jednak, że walkę z krztuścem można uznać za wygraną.