Program Szczepień Ochronnych na 2021 rok

 

autor: Ewa Augustynowicz

2021-04-28

Najważniejszą zmianą PSO na 2021 rok jest wprowadzenie obowiązkowych, bezpłatnych szczepień przeciw rotawirusom dla dzieci w pierwszych miesiącach życia.

Skuteczność i bezpieczeństwo sześciowalentnej, w pełni płynnej szczepionki Hexacima u niemowląt eksponowanych na wirus HIV

 

autor: Redakcja Esculap.com

2021-04-23

Obserwacje kliniczne wskazują, że niemowlęta, które były narażone na kontakt z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), bez względu na to, czy podczas kontaktu zostały zakażone czy nie, mają zwiększone ryzyko zakażeń, którym można zapobiegać drogą szczepień.

Czynniki ryzyka zgonu z powodu krztuśca o ciężkim przebiegu u niemowląt

 

autor: Redakcja

2021-03-22

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że rocznie na świecie dochodzi do ok. 150 tysięcy zakażeń Bordetella pertussis i nawet 90 tysięcy zgonów (dane odpowiednio z lat 2018 i 2008), przy czym ponad 60% zakażeń dotyczy dzieci, które nie ukończyły 5 miesiąca życia.

Poziom satysfakcji rodziców niemowląt po szczepieniu pełnokomórkową i bezkomórkową szczepionką przeciw krztuścowi – wyniki badania porównawczego

 

autor: Redakcja

2021-02-26

Akceptowalność i poziom satysfakcji to istotne czynniki warunkujące poziom wyszczepienia populacji. Badania prowadzone w różnych populacjach służące ocenie czynników ograniczających stosowanie się do zaleceń programów szczepień wykazały, że sukces programu szczepień wymaga skupienia się na poprawie świadomości szczepień i wiedzy.

Skuteczność szczepienia ciężarnych przeciwko krztuścowi – systematyczny przegląd piśmiennictwa

 

autor: Redakcja esculap.com

2021-02-03

Epidemie krztuśca, wysoce zakaźnej choroby dróg oddechowych wywołanej zakażeniem Bordetella pertussis, obserwowane są cyklicznie co 3-5 lat. Choroba występuje na całym świecie i pomimo prowadzonego od wielu lat, szeroko rozpowszechnionego programu szczepień nie daje się kontrolować. W ostatnich dwóch dekadach obserwuje się zwiększenie zapadalności na krztusiec pomimo wysokiego poziomu wyszczepienia populacji.

Szczepienia osób w wieku podeszłym

 

autor: Marta Niwińska, Sławomir Chlabicz

2021-02-05

Szczepienia są skuteczną i w większości bezpieczną metodą zapobiegania chorobom zakaźnym również u starszych ludzi.

Myślimy jedno a robimy drugie – wyniki badania opinii lekarzy i pacjentów na temat szczepienia osób dorosłych

 

autor: Redakcja

2020-12-22

Poziom wyszczepienia dzieci w populacji Australii należy do jednego z najwyższych na świecie (ponad 90% dzieci otrzymuje wszystkie zalecane szczepienia w odpowiednich okresach życia). Wynika to z wielu czynników, w tym z finansowania programu szczepień ze środków rządowych (Narodowy Program Szczepień), prowadzenia od 1996 roku rejestru szczepień oraz uzależnienia wydatkowania środków socjalnych oraz zapisania dziecka do przedszkola czy szkoły od okazania dowodu podania szczepienia.

Bezpieczeństwo szczepionki sześciowalentnej DTaP2-IPV-HB-Hib (Hexacima®) u wcześniaków

 

autor: Redakcja

2020-11-27

Co roku na świat przychodzi 15 milionów wcześniaków, czyli dzieci urodzonych przed zakończeniem 37 tygodnia ciąży. Poród przedwczesny jest wiodącą przyczyną zgonów wśród dzieci poniżej 5 roku życia i może pogorszyć przebieg innych chorób lub spowodować długoterminowe następstwa, takie jak porażenie mózgowe, zaburzenia poznawcze, nieprawidłowości narządu wzroku czy zaburzenia słuchu.

Rola położnika w profilaktyce zakażenia krztuścem i grypą w wieku niemowlęcym – bariery i ułatwienia w szczepieniu ciężarnych

 

autor: Redakcja

2020-10-28

Noworodki i niemowlęta należą do grupy podwyższonego ryzyka śmiertelności i chorobowości z powodu zakażeń. Przeciwciała IgG pochodzenia matczynego stanowią jedną z najskuteczniejszych mechanizmów ochrony przeciwko patogenom na wczesnych etapach życia.

Bezpieczeństwo szczepienia Tdap u osób po 65 roku życia

 

autor: Redakcja

2020-09-28

Szczepionki zawierające toksoid tężca, zmniejszoną dawkę toksoidu błonicy i acellularną szczepionkę przeciwko krztuścowi (Tdap) zostały po raz pierwszy zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku do stosowania u dorosłych i dzieci.