Skuteczność szczepienia ciężarnych przeciwko krztuścowi – systematyczny przegląd piśmiennictwa

 

autor: Redakcja esculap.com

2021-02-03

Epidemie krztuśca, wysoce zakaźnej choroby dróg oddechowych wywołanej zakażeniem Bordetella pertussis, obserwowane są cyklicznie co 3-5 lat. Choroba występuje na całym świecie i pomimo prowadzonego od wielu lat, szeroko rozpowszechnionego programu szczepień nie daje się kontrolować. W ostatnich dwóch dekadach obserwuje się zwiększenie zapadalności na krztusiec pomimo wysokiego poziomu wyszczepienia populacji.

Szczepienia osób w wieku podeszłym

 

autor: Marta Niwińska, Sławomir Chlabicz

2021-02-05

Szczepienia są skuteczną i w większości bezpieczną metodą zapobiegania chorobom zakaźnym również u starszych ludzi.

Myślimy jedno a robimy drugie – wyniki badania opinii lekarzy i pacjentów na temat szczepienia osób dorosłych

 

autor: Redakcja

2020-12-22

Poziom wyszczepienia dzieci w populacji Australii należy do jednego z najwyższych na świecie (ponad 90% dzieci otrzymuje wszystkie zalecane szczepienia w odpowiednich okresach życia). Wynika to z wielu czynników, w tym z finansowania programu szczepień ze środków rządowych (Narodowy Program Szczepień), prowadzenia od 1996 roku rejestru szczepień oraz uzależnienia wydatkowania środków socjalnych oraz zapisania dziecka do przedszkola czy szkoły od okazania dowodu podania szczepienia.

Bezpieczeństwo szczepionki sześciowalentnej DTaP2-IPV-HB-Hib (Hexacima®) u wcześniaków

 

autor: Redakcja

2020-11-27

Co roku na świat przychodzi 15 milionów wcześniaków, czyli dzieci urodzonych przed zakończeniem 37 tygodnia ciąży. Poród przedwczesny jest wiodącą przyczyną zgonów wśród dzieci poniżej 5 roku życia i może pogorszyć przebieg innych chorób lub spowodować długoterminowe następstwa, takie jak porażenie mózgowe, zaburzenia poznawcze, nieprawidłowości narządu wzroku czy zaburzenia słuchu.

Rola położnika w profilaktyce zakażenia krztuścem i grypą w wieku niemowlęcym – bariery i ułatwienia w szczepieniu ciężarnych

 

autor: Redakcja

2020-10-28

Noworodki i niemowlęta należą do grupy podwyższonego ryzyka śmiertelności i chorobowości z powodu zakażeń. Przeciwciała IgG pochodzenia matczynego stanowią jedną z najskuteczniejszych mechanizmów ochrony przeciwko patogenom na wczesnych etapach życia.

Bezpieczeństwo szczepienia Tdap u osób po 65 roku życia

 

autor: Redakcja

2020-09-28

Szczepionki zawierające toksoid tężca, zmniejszoną dawkę toksoidu błonicy i acellularną szczepionkę przeciwko krztuścowi (Tdap) zostały po raz pierwszy zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku do stosowania u dorosłych i dzieci.

Skuteczność i bezpieczeństwo acellularnej szczepionki przeciwko krztuścowi w czasie ciąży - systematyczny przegląd piśmiennictwa

 

autor: Redakcja Esculap.com

2020-08-25

Choć krztusiec jest chorobą, której można zapobiegać drogą szczepień, wciąż stanowi duże zagrożenie epidemiologiczne, szczególnie dla najmłodszych dzieci, które są narażone na ciężkie powikłania choroby, w tym zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, bezdech, encefalopatię i nadciśnienie płucne spowodowane przez bardzo nasiloną limfocytozę.

Czy zwiększenie dostępu ciężarnych do szczepienia przeciwko krztuścowi wpływa na poziom wyszczepienia – obserwacje brytyjskie

 

autor: Redakcja Esculap.com

2020-07-29

Dotychczasowe dane wskazują, że szczepienie ciężarnych przeciwko krztuścowi pozwala uzyskać bierne uodpornienie niemowlęcia w okresie życia płodowego (dzięki transportowanym przez łożysko przeciwciałom matczynym) oraz chroni najmłodsze dzieci przed zakażeniem przez matki i znacząco zmniejsza ryzyko związane z zakażeniem.

W poszukiwaniu lepszej ochrony – przegląd badań nad nowymi szczepionkami przeciwko krztuścowi

 

autor: Redakcja Esculap.com

2020-06-25

W ostatnich latach prowadzone są także badania nad szczepionkami wykorzystującymi mikropęcherzyki wytwarzane przez bakterie Gram-ujemne.

Jak zmieniały się strategie ochrony przed zakażeniem krztuścem w pierwszych miesiącach życia dziecka? – obserwacje trendów amerykańskich w latach 2009-2016

 

autor: Redakcja Esculap.com

2020-05-12

Pierwsze zalecenia dotyczące ochrony najmłodszych wydano 15 lat temu w Stanach Zjednoczonych i obejmowały one stosowanie strategii kokonowej – szczepienie matek i najbliższych z otoczenia dziecka. Ze względu na trudności logistyczne i niedostateczną skuteczność tej strategii w rutynowej praktyce, w 2011 roku wprowadzono pierwsze zalecenia szczepienia ciężarnych.