Bordetella pertussis u dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych: systematyczny przegląd danych epidemiologicznych i dotyczących śmiertelności w Europie

 

autor: Redakcja Esculap.com

2021-12-17

Pałeczka krztuśca (Bordetella pertussis) jest wysoce zaraźliwym patogenem przenoszonym drogą kropelkową. Historycznie rzecz biorąc, krztusiec wywołany zakażeniem Bordetella pertussis był główną przyczyną zgonów małych dzieci, a masowe szczepienia w ciągu ostatnich 50 lat spowodowały duży spadek częstości występowania tej choroby na świecie.

Czas trwania ochrony przed zakażeniem pałeczką Bordetella pertussis po szczepieniu preparatami całokomórkowymi vs. bezkomórkowymi u dzieci i młodzieży w Polsce

 

autor: Redakcja Esculap.com

2021-11-22

Celem badania było porównanie czasu trwania ochrony po wykonaniu ostatniej dawki szczepionki przeciw krztuścowi w obecnym harmonogramie (dawka przypominająca w wieku 5-6 lat szczepieniem aP) i przestrzegania harmonogramu wśród dzieci szczepionych preparatami aP i wP.

Analiza minimalizacji kosztów oraz wpływu na budżet sześciowalentnej szczepionki Hexacima® w Kolumbijskim Rozszerzonym Programie Szczepień

 

autor: Redakcja Esculap.com

2021-10-22

Różnice w kosztach między droższą sześciowalentną szczepionką DTaP–IPV–HB–PRPwT a tańszymi szczepionkami DTwP–HB//Hib, DTwP, OPV i IPV są w dużej mierze niwelowane przez niższe koszty związane z działaniami niepożądanymi ze względu na lepszy profil bezpieczeństwa szczepionki sześciowalentnej i jej niższe koszty logistyczne i społeczne.

Rekomendacje ekspertów na corocznej Debacie Ekspertów Flu&Covid-19 Forum 2021

 

autor: Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

2021-10-20

Zarówno grypa, jak i COVID-19 niosą za sobą ryzyko groźnych powikłań. Obie choroby oprócz dróg oddechowych atakują wiele innych narządów.

Rekomendacje Zespołu Ekspertów dotyczące jednoczesnego stosowania szczepionek przeciw GRYPIE i COVID-19

 

autor: OPZG

2021-10-13

Zapobieganie grypie i COVID-19 oraz ich powikłaniom stało się nie tylko priorytetem zdrowia publicznego, ale również warunkiem zapewnienia wydolności systemu ochrony zdrowia oraz prawidłowego funkcjonowania gospodarki.

Czy szczepienie ciężarnych przeciwko krztuścowi ma długoterminowy wpływ na potomstwo? – wyniki obserwacji kanadyjskich

 

autor: Redakcja Esculap.com

2021-08-31

Największe ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu w przebiegu zakażenia mają niemowlęta. Od lat najskuteczniejszą strategią zapobiegania zakażeniom w wieku niemowlęcym wydaje się indukcja odporności biernej poprzez szczepienie ciężarnych szczepionką Tdap.

Przebieg krztuśca u najmłodszych – doświadczenia ze szpitala pediatrycznego w Rzymie

 

autor: Redakcja Esculap.com

2021-08-06

Krztusiec to występująca endemicznie, bakteryjna choroba układu oddechowego wywołana przez zakażenie Bordetella pertussis. Mimo szeroko zakrojonych programów szczepień co 2–5 lat obserwuje się lokalne epidemie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Czy szczepienie przypominające przeciwko krztuścowi można wykonać w każdym wieku? – wyniki badania klinicznego IV fazy

 

autor: Redakcja Esculap.com

2021-06-25

Czy wprowadzenie dodatkowych szczepień przypominających w różnych populacjach wiekowych, w tym u dzieci szkolnych, nastolatków oraz młodych i starszych dorosłych jest skuteczną interwencją zapobiegającą rozprzestrzenianiu się krztuśca?

Wysoka częstość zakażeń Bordetella pertussis u niemowląt hospitalizowanych z powodu zakażenia dolnych dróg oddechowych w sezonie zimowym

 

autor: Redakcja Esculap.com

2021-05-28

W krajach o wysokim współczynniku wyszczepienia, krztusiec obserwuje się głównie u niemowląt, które nie otrzymały jeszcze szczepionki. Uważa się, że przebieg zakażenia Bordetella pertussis u najmłodszych dzieci jest często atypowy, bez sinicy, bezdechów i typowego kaszlu ze świstem wdechowym oraz bez typowych objawów laboratoryjnych (leukocytoza z limfocytozą).

Flu & COVID-19 Meeting 2021

 

autor: Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

2021-05-05

Program tegorocznego spotkania obejmował dyskusję o organizacji szczepień w nadchodzącym sezonie oraz podsumowanie sezonu szczepień 2020/21.