Rekomendacje Zespołu Ekspertów dotyczące jednoczesnego stosowania szczepionek przeciw GRYPIE i COVID-19

 

autor: OPZG

2021-10-13

Zapobieganie grypie i COVID-19 oraz ich powikłaniom stało się nie tylko priorytetem zdrowia publicznego, ale również warunkiem zapewnienia wydolności systemu ochrony zdrowia oraz prawidłowego funkcjonowania gospodarki.

Czy szczepienie ciężarnych przeciwko krztuścowi ma długoterminowy wpływ na potomstwo? – wyniki obserwacji kanadyjskich

 

autor: Redakcja Esculap.com

2021-08-31

Największe ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu w przebiegu zakażenia mają niemowlęta. Od lat najskuteczniejszą strategią zapobiegania zakażeniom w wieku niemowlęcym wydaje się indukcja odporności biernej poprzez szczepienie ciężarnych szczepionką Tdap.

Przebieg krztuśca u najmłodszych – doświadczenia ze szpitala pediatrycznego w Rzymie

 

autor: Redakcja Esculap.com

2021-08-06

Krztusiec to występująca endemicznie, bakteryjna choroba układu oddechowego wywołana przez zakażenie Bordetella pertussis. Mimo szeroko zakrojonych programów szczepień co 2–5 lat obserwuje się lokalne epidemie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Czy szczepienie przypominające przeciwko krztuścowi można wykonać w każdym wieku? – wyniki badania klinicznego IV fazy

 

autor: Redakcja Esculap.com

2021-06-25

Czy wprowadzenie dodatkowych szczepień przypominających w różnych populacjach wiekowych, w tym u dzieci szkolnych, nastolatków oraz młodych i starszych dorosłych jest skuteczną interwencją zapobiegającą rozprzestrzenianiu się krztuśca?

Wysoka częstość zakażeń Bordetella pertussis u niemowląt hospitalizowanych z powodu zakażenia dolnych dróg oddechowych w sezonie zimowym

 

autor: Redakcja Esculap.com

2021-05-28

W krajach o wysokim współczynniku wyszczepienia, krztusiec obserwuje się głównie u niemowląt, które nie otrzymały jeszcze szczepionki. Uważa się, że przebieg zakażenia Bordetella pertussis u najmłodszych dzieci jest często atypowy, bez sinicy, bezdechów i typowego kaszlu ze świstem wdechowym oraz bez typowych objawów laboratoryjnych (leukocytoza z limfocytozą).

Flu & COVID-19 Meeting 2021

 

autor: Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

2021-05-05

Program tegorocznego spotkania obejmował dyskusję o organizacji szczepień w nadchodzącym sezonie oraz podsumowanie sezonu szczepień 2020/21.

Program Szczepień Ochronnych na 2021 rok

 

autor: Ewa Augustynowicz

2021-04-28

Najważniejszą zmianą PSO na 2021 rok jest wprowadzenie obowiązkowych, bezpłatnych szczepień przeciw rotawirusom dla dzieci w pierwszych miesiącach życia.

Skuteczność i bezpieczeństwo sześciowalentnej, w pełni płynnej szczepionki Hexacima u niemowląt eksponowanych na wirus HIV

 

autor: Redakcja Esculap.com

2021-04-23

Obserwacje kliniczne wskazują, że niemowlęta, które były narażone na kontakt z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), bez względu na to, czy podczas kontaktu zostały zakażone czy nie, mają zwiększone ryzyko zakażeń, którym można zapobiegać drogą szczepień.

Czynniki ryzyka zgonu z powodu krztuśca o ciężkim przebiegu u niemowląt

 

autor: Redakcja

2021-03-22

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że rocznie na świecie dochodzi do ok. 150 tysięcy zakażeń Bordetella pertussis i nawet 90 tysięcy zgonów (dane odpowiednio z lat 2018 i 2008), przy czym ponad 60% zakażeń dotyczy dzieci, które nie ukończyły 5 miesiąca życia.

Poziom satysfakcji rodziców niemowląt po szczepieniu pełnokomórkową i bezkomórkową szczepionką przeciw krztuścowi – wyniki badania porównawczego

 

autor: Redakcja

2021-02-26

Akceptowalność i poziom satysfakcji to istotne czynniki warunkujące poziom wyszczepienia populacji. Badania prowadzone w różnych populacjach służące ocenie czynników ograniczających stosowanie się do zaleceń programów szczepień wykazały, że sukces programu szczepień wymaga skupienia się na poprawie świadomości szczepień i wiedzy.