Wpływ szczepienia ciężarnych przeciwko krztuścowi na hospitalizacje niemowląt w szpitalu o III poziomie referencyjności w Katalonii

 

autor: Esculap.com

2022-08-18

Celem opisywanego badania było porównanie częstości hospitalizacji niemowląt z powodu krztuśca w czasie, kiedy ciężarne nie były szczepione przeciwko krztuścowi, z częstością po wprowadzeniu szczepień tej grupy (lata 2014–2019).

Hamowanie toksyny krztuścowej – nowe strategie leczenia krztuśca

 

autor: Redakcja Esculap.com

2022-07-26

Rozpoznanie krztuśca rzadko jest ustalane na samym początku zakażenia i rzadko udaje się rozpocząć w ciągu pierwszych dwóch tygodni zakażenia, co powoduje, że męczący kaszel dokucza pacjentowi przez wiele tygodni, nawet mimo leczenia antybiotykiem. Autorzy omawianej publikacji sugerują, że zahamowanie działania Pertussis Toxin wydaje się być obiecującym celem leczenia pozwalającym na zredukowanie kaszlu nawet w późniejszych etapach choroby, i przedstawiają stan zaawansowania prac nad takimi inhibitorami.

Zmniejszenie częstości występowania zdarzeń niepożądanych po wprowadzeniu acelularnej szczepionki przeciw krztuścowi w Chile

 

autor: Redakcja Esculap.com

2022-06-24

Od 2018 roku szczepienie szczepionką 6w1 z acelularną komponentą krztuścową weszło do obowiązkowego kalendarza szczepień w Chile. Decyzja o zmianie została podyktowana rosnącą liczbą zdarzeń niepożądanych zgłaszanych po szczepieniach, zwłaszcza u wcześniaków, oraz zmianą strategii walki z polio. Rejestr zdarzeń niepożądanych odnotowywanych po szczepieniach umożliwił porównanie zdarzeń występujących po szczepionkach zawierających pełnokomórkową składową krztuścową (wP) z tymi ze składową acelularną (aP).

Przewodnik po szczepieniach ochronnych dla rodziców małych dzieci

 

autor: Szczepeinia.info

2022-06-09

Podstawowe informacje związane z realizacją programu szczepień dla dzieci zostały zebrane w "Przewodniku po szczepieniach ochronnych dla rodziców małych dzieci", który został przygotowany aby pomóc rodzicom w odpowedzi na ich pytania i wątpliwości.

Szczepienia ciężarnych przeciwko krztuścowi w latach 2018-2019 w Kanadzie

 

autor: Redakcja Esculap.com

2022-06-02

Najskuteczniejszą dostępną metodą zapobiegania zachorowaniom na krztusiec u najmłodszych dzieci jest szczepienie ich matek podczas ciąży. Powoduje to powstanie u nich przeciwciał w klasie IgG, które przez łożysko zostają przekazane płodowi i które utrzymują się u dziecka do ok. 2–4 m.ż., czyli do czasu, kiedy można rozpocząć cykl jego szczepień.

Stosowanie i bezpieczeństwo szczepionki przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi (Tdap5) u ciężarnych – wnioski z 11 lat zbierania zgłoszeń do rejestru ciąż

 

autor: Esculap

2022-04-25

Od 2005 roku amerykańska Komisja Doradcza ds. Szczepień zaleca szczepienie ciężarnych skojarzoną szczepionką przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi. Głównym celem tego szczepienia jest zapewnienie najmłodszym dzieciom ochrony przeciwko krztuścowi.

Minimalizacja kosztów i analiza kosztów alternatywnych w pełni płynnych szczepionek sześciowalentnych oraz szczepionek przeciwko meningokokom w Hiszpanii

 

autor: Redakcja Esculap.com

2022-03-28

Zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez szczepienia jest jedną z najskuteczniejszych i najbardziej opłacalnych interwencji zdrowotnych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że szczepienia zapobiegają 2-3 milionom zgonów na całym świecie rocznie.

Spadek stopnia zaszczepienia populacji w ramach obowiązkowych programów szczepień w pierwszym roku COVID

 

autor: Redakcja Esculap.com

2022-03-28

Trwająca pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na mobilność ludności, źródła dochodu, dostęp do usług zdrowotnych, w tym dostęp do placówek ochrony zdrowia.

Profil przeciwciał we krwi pępowinowej matki i noworodka w odpowiedzi na zakażenie SARS-CoV2

 

autor: Redakcja Esculap.com

2022-03-17

Kobiety w ciąży są szczególnie podatne na patogeny układu oddechowego, częściej wymagają intensywnej opieki i umierają z powodu ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Skutki ekonomiczne przejścia ze stosowania szczepionki 5w1 i szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B na w pełni skojarzoną szczepionkę Hexacima w malezyjskim Narodowym Programie Szczepień

 

autor: Redakcja esculap.com

2022-02-25

Celem poniższego badania było oszacowanie wpływu stosowania (bezpośrednie koszty medyczne, bezpośrednie koszty niemedyczne i koszty pośrednie) szczepionki Hexacima w porównaniu ze szczepionkami 5w1 oraz Hep B w malezyjskim Narodowym Programie Szczepień oraz poznanie opinii pracowników ochrony zdrowia oraz rodziców/opiekunów.