Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje prowadzenia szczepień w aptekach

2019-11-14 [PAP]

Strona główna > Aktualności > Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje prowadzenia szczepień w aptekach

Projekt w swoich obecnych założeniach nie przewiduje możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych w aptekach - odpowiada MZ na sugestię, że zakres działań podejmowanych przez farmaceutów w ramach OF powinien być rozszerzony o dodatkową kategorię: przeprowadzanie szczepień ochronnych.

Jak uzasadnia Rada Naukowa Ogólnopolskiego Porozumienia Zwalczania Grypy, rozszerzenie katalogu czynności podejmowanych w ramach opieki farmaceutycznej o możliwość przeprowadzania szczepień przez farmaceutów podyktowane jest tym, że przeprowadzanie szczepień wpisuje się w sposób naturalny w sprawowanie nadzoru nad farmakoterapią pacjentów, zaleconą przez lekarzy sprawujących opiekę nad pacjentem.

"Przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego poprzedzającego szczepienie, przebiegałoby zgodnie z dotychczasowymi regulacjami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Proponowane rozwiązanie pozwalałoby natomiast farmaceutom, obok lekarzy lub felczerów, pielęgniarek, położnych i higienistek szkolnych, na przeprowadzanie szczepień ochronnych u pacjentów, którzy już do takiego szczepienia zostali zakwalifikowani" - uważa Rada.

"W przypadku, gdy po przeprowadzeniu badania kwalifikacyjnego, pacjent w celu zakupu szczepionki musiałby udać się do apteki, możliwość przeprowadzenia szczepienia przez farmaceutę w aptece skracałaby proces dzielący go od zaszczepienia się, a tym samym przyczyniałaby się do zwiększenia wyszczepialności wśród polskich pacjentów" - dodano w stanowisku.

Jednak resort zdrowia odpowiada, że projekt w swoich obecnych założeniach nie przewiduje możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych w aptekach. (PAP)