Samorządy od lat finansują nieskuteczną szczepionkę?

2019-10-18 [AOTMiT/Cioz-dobrostan.pl]

Strona główna > Aktualności > Samorządy od lat finansują nieskuteczną szczepionkę?

Nieznani autorzy przygotowali publikację dotyczącą oceny skuteczności szczepień przeciwko HPV, którą rozsyłają po samorządach. AOTMiT ostrzega: to nie jest wiarygodne źródło informacji.

Jak przekonują autorzy „Białej księgi szczepień HPV”, opublikowanej i rozpowszechnianej przez Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN, związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy HPV a rakiem szyjki macicy nie został udowodniony, a zakażenie nie jest głównym czynnikiem ryzyka zachorowania. „Jedynie przewlekłe nieleczone uporczywe zakażenie typem wirusa HPV wysokiego ryzyka, szczególnie w korelacji z Chlamydią trachomatis i paleniem tytoniu, może powodować ryzyko przekształcenia komórek zakażonych wirusem HPV w nowotworowe” – dowodzą, powołując się na źródła. Ich zdaniem szczepienia przeciwko dwóm typom HPV – 16 i 18 – są nieefektywne, gdyż stanowią one znikomy procent wszystkich zakażeń. Autorzy publikacji wymieniają również zawarte w szczepionkach niebezpieczne składniki, takie jak aluminium, komórki owadów, genetycznie modyfikowane drożdże, kancerogenny polisorbat 80 czy cząsteczki ołowiu. „Twierdzenie, że szczepionka przeciw i HPV zapobiega rakowi szyjki macicy, jest chwytem marketingowym niemającym pokrycia w rzeczywistości” – czytamy. 

Biorąc pod uwagę, jakie zaniepokojenie dokument wzbudził w samorządach, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przeprowadziła analizę przedstawianych w nim treści. Wynika z niej, że „Biała księga szczepień HPV” nie zawiera rzetelnego i wiarygodnego opisu przeprowadzonego przeglądu systematycznego dowodów naukowych, który stanowi fundament oceny technologii medycznej. Stwierdzono w niej za to liczne nieścisłości i błędy metodologiczne. Tym samym dokument – w opinii AOTMiT – nie może stanowić podstawy do wyciągania wniosków o braku skuteczności szczepień przeciwko HPV i podejmowania decyzji w zakresie ich stosowania. (AOTMiT/Cioz-dobrostan.pl)